פסקי דין

ילדים מורדים וההשפעה על המזונות

בתיק תמ"ש 27271/01 ע.ש. נגד ש.ש. (ענייני משפחה - ירושלים, פיליפ מרכוס בית המשפט לענייני משפחה בירושלים), דחה טענותיה של אישה בעניין מזונות ילדיה תוך שקיבל את עמדת האב, לפיה אין לחייבו בתשלום מזונות ילדיו המסרבים להיות עמו בקשר

מתי תתבצע חלוקה בלתי שוויונית ברכוש

הכלל הוא כי רכוש משותף יתחלק באופן שווה בין צדדים.
עם זאת, רשאי בית המשפט, במקרים חריגים לשנות מן החלוקה של מחצה על מחצה, כדי להביא לחלוקה הוגנת יותר בין נכסי בני הזוג. 
אם כן, מתי תתבצע חלוקה בלתי שוויונית ברכוש?

מזונות ילדים

כאשר הצדדים הינם יהודים, חלה על האב החובה לשאת במזונות ילדיו מכח הדין האישי העברי וזאת מכוח הוראת סעיף 31(א) לחוק לתיקון דיני המשפחה(מזונות), תשט"ו - 1959

בתי הדין הרבניים נוטים לאחרונה להגביל את סכום הכתובה

כתובה זהו מסמך חוזי בעל משמעות רחבה ותוצאות משפטיות ביחסי הממון בין בני הזוג והינך עלול ביום מן הימים להיות מחויב לפרוע שטר זה. מטרתה של הכתובה הינה להבטיח את מצבה הכלכלי של האישה וכן למנוע מצב אשר בו הבעל מתגרש מאשתו ביתר קלות

גורלה של דירה מלפני הנישואין

חוק יחסי ממון קובע, כי עם פקיעת הנישואין כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט נכסים שהיו למי מהצדדים לפני הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין

09-7666063

052-555-6836