פסקי דין

 בתי הדין הרבניים נוטים לאחרונה להגביל את סכום הכתובה
 

כתובה זהו מסמך חוזי בעל משמעות רחבה ותוצאות משפטיות ביחסי הממון בין בני הזוג והינך עלול ביום מן הימים להיות מחויב לפרוע שטר זה. מטרתה של הכתובה הינה להבטיח את מצבה הכלכלי של האישה וכן למנוע מצב אשר בו הבעל מתגרש מאשתו ביתר קלות. 
מעטים מן הנישאים כדת משה וישראל מודעים לכך כי הסכום שעליו מתחייב הבעל בכתובה במקרה של גירושין מחייב אותו לכל דבר ועניין, ואישה יכולה לתבוע אותו בעת הגירושין. בעלים לא מעטים נוהגים להתחייב בכתובה על סכומי עתק  והם עושים כן לרוב מטעמים של התרברבות תוך שאינם מבינים המשמעות המשפטית לכך. 
הכל טוב ויפה עד שיחסי בני הזוג מתערערים ונקלעים למשבר ואז מוצאים עצמם אותם בעלים נתבעים לשלם את מלוא סכום הכתובה.
הסמכות לדון בענייני הכתובה, במסגרת הליך של גירושין, נתונה לבית הדין הרבני, שלו יש את הסמכות הייחודית לדון בנושא מכוח הסמכות לפעול בכל הקשור לגירושין של הצדדים.
בית הדין הרבני הוא זה אשר יקבע אם האישה זכאית לכתובה או לא בהתאם להלכות ולדינים הקיימים.   
המקרים בהם מגיעה לאישה הכתובה הינם לרוב כאשר הבעל דורש להתגרש שאין בידיו עילת גירושין; או כאשר לאישה ראיות כי הבעל הוא הגורם לגירושין, משום שבגד בה או חי עם אישה אחרת, יכול ביה"ד לחייב את הבעל לשלם לאישה את סכום הכתובה.
כמו כן אם בעלך הביאך למצב בו הוא מאוס עלייך, יכול הדבר להקים לך זכאות לכתובתך. למשל, במידה ובעלך בוגד בך עם אישה זרה אחרת והדבר יוכח בפני בית הדין הרבני אזי ע"פ המשפט העברי הוא ייחשב כ-"רועה זונות" ויחויב במרבית המקרים בתשלום כתובתך.
מאידך קיימות נסיבות השומטות זכאותה של האישה לקבלת כתובה כך למשל  כאשר בעל תובע לחייב את אשתו בגט משום שהיא מורדת  ובית הדין הרבני לאחר שטענה זו הוכחה בפניו, עקב כך מחייב אותה להתגרש ממנו, אישה זו לא תהיה זכאית לכתובתה.
קיימים מקרים נוספים בהם האישה דורשת להתגרש שעה שאין בידה עילות גירושין והבעל נענה לדרישתה לגירושין ונותן לה גט, אישה זו עלולה להפסיד את תוספת כתובתה ואילו לגבי עיקר כתובה יבחנו הנסיבות לגופן. 
גם אישה שהוכח כי בגדה בבעלה ו/או ביצעה מעשי כיעור ו/או מורדת דהיינו מסרבת לקיים עם בעלה חיי אישות ו/או עזבה ללא סיבה מבוררת את הבית- עלולה להפסיד כתובתה.  
חשוב לזכור כי הובאו לעיל דוגמאות לצורך ההמחשה בלבד וכי קיימים מקרים נוספים אשר ניתן מכוחם להוביל לשלילת הכתובה ו/או לחיוב בכתובה ואין המדובר ברשימה סגורה, ממצה ומלאה. 
לכן מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק בתחום על מנת שיבחן את הנסיבות הספציפיות של המקרה המתאים לך ויבחן את הנסיבות כחלק מאסטרטגיה שלמה של ניהול התיק הכולל.   
חשוב לדעת כי לאחרונה בתי הדין נוהגים להגביל את סכומי הכתובה לנשים התובעות את כתובתן. 
על כן חשוב להיוועץ עם עו"ד בכל נושא הנוגע לכתובה ולא להקל בכך ראש. 

 

מכל מקום לאור החוק החדש ליישוב סכסוך, יש משמעות לפנות להליך גישורי בטרם פנייה לערכאות.

 

 

09-7666063

052-555-6836