פסקי דין

 גורלה של דירה מלפני הנישואין

 

חוק יחסי ממון קובע, כי עם פקיעת הנישואין כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט נכסים שהיו למי מהצדדים לפני הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין.

 

מהסעיף עולה (רק לכאורה), שמי שמגיע לנישואין עם רכוש כלשהו לא צריך לערוך הסכם ממון כדי להבטיח שהרכוש הזה, שהוא בא איתו, יישאר שלו ורק שלו, גם לאחר הגט, אולם דבר זה אינו מדויק שכן כיום יש פסקי דין שהולכים ומכרסמים באמור בחוק. כך למשל בפס"ד מחודש נובמבר 2006 קובע ביהמ"ש המחוזי (ע"מ 001055/06 א. ד. נ' ג. ד) כי לאישה מחצית הזכויות בבית הבעל מלפני הנישואין . ביהמ"ש קבע כי : "אין בעובדה כי הדירה הייתה רשומה על שם הבעל בלבד כדי לחבל בזכויותיה של המערערת בדירת המגורים, והרישום הפורמאלי אינו מלמד על כך שלא הייתה כוונת שיתוף. במשך 22 שנה לא ניתן לכך כל ביטוי מהותי וחריג המעיד על כך שדירת המגורים תישאר קניינו הוא, לבד מאמירות פה ושם שהוא "יזרוק" את המערערת החוצה, אמירה שהייתה ביטוי לאלימות מילולית ברגעי משבר". ניתן לקחת לדוגמא, מקרה בו הדירה נרכשה מלפני הנישואין ע"י הבעל והאישה בעת הגירושין עותרת לזכויות בדירה וזאת על אף שבהתאם לחוק כאמור, לא מגיעות לה זכויות בדירה.  לאישה יכולות להיות טענות נכבדות והן כי במהלך הנישואין, הדירה שופצה על ידם, שולמה משכנתא באמצעות הצדדים, האישה השקיעה את  כל מרצה ונשמתה בדירה ובה גודלו וחונכו לתפארת ילדיהם.

 

אותו מקרה יכול להתרחש גם הפוך שהדירה נרכשה לפני הנישואין ע"י האישה והבעל עשוי לטעון את אותן הטענות שאוזכרו לעיל ולעתור לזכויות בדירה.  ידוע לכולנו כי דירת המגורים למעשה היא חלק אם לא החלק הנכבד ביותר ברכוש המשותף. המסקנה המתבקשת מכך הינה כי אם הנכם עומדים להינשא ויש לכם רכוש מלפני הנישואין או אם צברתם רכוש במהלך הנישואין או ירושה שברצונכם שיישאר שלכם מבלי לשתף בו את בן/בת הזוג שלכם ,

 

רצוי מאוד להגיע להליך גישור ולהגיע להסכמות על מנת למנוע אי נעימויות בהמשך בעת פרידה.  

רצוי מאוד להיוועץ בשירותיו של עורך דין על מנת שיכין עבורכם הסכם ממון , שאם לא כך, הצד "חסר הרכוש", יוכל במצבים מסוימים לקבל זכויות ברכוש של הצד שהביא את אותו רכוש עוד מלפני הנישואין וכפי שמיצינו לעיל קיימים פסקי דין רבים שמזכים את הצד "חסר הרכוש" בזכויות מהרכוש אשר לא רשום על שמו.   

 

מכל מקום לאור החוק החדש ליישוב סכסוך, יש משמעות לפנות להליך גישורי בטרם פנייה לערכאות.

 

 

09-7666063

052-555-6836