מאמרים

מזל טוב, קיבלת פסק דין. מהן הדרכים לגביית מזונות?

 

סופסוף בשעה טובה קיבלת פסק דין של בית המשפט בתיק מזונות הילדים אלא שהגרוש או הגרושה (תלוי במקרה),  מסרב/ת לשלם את דמי המזונות שנפסקו או מחליט/ה בהתאם לגחמותיו/ה לשלם חלק מהסכום ולא את הסכום במלואו.

אנוכי כמגשרת ממליצה בטרם נקיטת הליכים משפטים לאחריהם קשה יהיה להשיב הגלגל לאחור, לפנות לצד השני ולתת לו שהות מוגבלת בזמן לתשלום חוב המזונות וככל הצורך לפנות לעו"ד אשר יפנה אליו במכתב רשמי להסדרת התשלום בטרם נקיטת הליכים משפטים.  

בהיעדר שיתוף פעולה, שאלת השאלות, שלא אחת נשאלת ע"י לקוחותיי הינה- לאן עדיף לפנות לגביית התשלום ? לביטוח לאומי או הוצאה לפועל? וכיצד עובד מסלול המזונות המהיר/החדש?

 ובכן , דרך המוסד לביטוח לאומי- חשוב לדעת כי לא ניתן לגבות את סכום המזונות במלואו אלא רק עד התקרה הקבועה בחוק. חשוב להדגיש כי אם יש לך מכונית או נכסים על שמך וכן הכנסות מעל סכום מסוים או חסכונות בשיעור מסוים, לרוב לא ניתן יהיה לגבות את המזונות דרך המוסד לביטוח לאומי. 

 אישה או גבר (תלוי בנסיבות), שבכל זאת ימצאו זכאים לגבות את דמי המזונות דרך המוסד, לא יאבדו לרוב את הסכומים שמעבר לתקרות הזכאות, היינו את ההפרשים ובתום תום כל שנה קלנדרית, הם אמורים תהיה לקבל אישור על גובה הסכומים שלא שולמו להם, ואז יוכלו לגבות את ההפרשים בלשכת הוצאה לפועל, כך שבסופו של יום יוכלו לקבל את מלוא תשלום המזונות בפסק הדין אם כי לא באופן מידי אלא באופן שתואר לעיל. 

עוד חשוב לציין כי המוסד לביטוח לאומי אשר נכנס בנעלי החייב במזונות, ינסה אף הוא לגבות מן החייב את הכספים ששילם לאישה/לגבר, בעזרת פתיחת תיק הוצאה לפועל או ע"י קיזוז מקצבאות המגיעות להורה החייב מאת המוסד עצמו.

דרך נוספת למי שאינו זכאי לתבוע המזונות מהמוסד לביטוח לאומי הינה לפנות ללשכת ההוצל"פ ששם לרשות לשכת ההוצל"פ עומדים מנגנונים המאפשרים כפיית תשלום על החייב , כגון צווי עיקול, צווי עיכוב יציאה מן הארץ ואפילו פקודות מאסר במקרים מסוימים.  

 

אציין כי על מנת להקל על צד הנזקק לגביית למזונות, הגשת בקשות לכל הצווים הללו הינה פטורה מאגרה.

בשורה משמחת עבור צד אשר מבקש לגבות המזונות בלשכת ההוצל"פ הינה שלפי הצעת חוק ממשלתית חדשה, אשר אושרה רק לאחרונה ע"י ועדת השרים לענייני חקיקה, די יהיה בכך שאותו צד שלא שולמו לו המזונות, יפתח תיק "במסלול מזונות" בלשכת ההוצל"פ, כדי שמכאן ואילך הלשכה עצמה תדאג לנקוט בכל ההליכים האפשריים לשם גביית המזונות. הצעת החוק אינה כוללת פתרון למקרים בהם סכום המזונות אינו קצוב, שכן אז הצד הגובה עדיין ייאלץ להגיע בכל חודש אל לשכת ההוצל"פ עם קבלות חדשות.

 ההצעה הנ"ל נשמעת אטרקטיבית אומנם ימים יגידו האם אכן הדבר פקידי ההוצל"פ, שעמוסים יהיו בעבודה ישכילו לתת מענה מהיר, יעיל ואישי לכל אישה או גבר שיאלצו לפתוח תיק הוצאה לפועל או שעדיף יהיה בכל זאת לשכור עו"ד שיעשה זאת עבורך.  בכל מקרה ממליצה לפנות לצד שאינו משלם המזונות ולהציע הליך של הידברות, בטרם פנייה לערכאות המשפטיות ולהליכי הוצאה לפועל.

 

09-7666063

052-555-6836