מאמרים

תביעה להפחתת/הגדלת מזונות והוכחת שינוי נסיבות מהותי

 

פוטרת? חלה הרעה במצבך הכלכלי? נפגע מצבך הרפואי? את מרגישה שדמי המזונות אינם מספיקים בעקבות שינוי שחל בצרכי הילדים? אם עניתם/ן על חלק מהשאלות בחיוב, ייתכן שתוכל/י להגיש תביעה להפחתה/הגדלה מזונות  ותידרשו להוכיח שינוי נסיבות מהותי

 

פסק הדין שניתן למזונות , צופה מטבעו פני עתיד ומכאן הלכה היא כי פסק דין למזונות קטינים אינו יוצר מחסום מוחלט בפני התדיינות חוזרת , אלא ניתן לשוב ולפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בנושא המזונות או בתביעה מתאימה להפחתה/הגדלה של המזונות, אולם כל זאת בכפיפות לתנאי המפורש והדווקני שחל שינוי נסיבות מהותי בנסיבות. ראה לעניין זה: 

ע"א 363/81 פייגה נ' פייגה  , פד לו (3), 187,188

ע"א 5478/93 כרמי נ' כרמי דינים עליון לח 312

תמ"ש 85240/98 דרומי נ' דרומי ( לא פורסם

תמ"ש 45783/98 שולדר נ' שולדר ( לא פורסם

תיק מ.א. 957/93 פלונית ואח' נ' אלמוני פס"מ נד (133) (3 

תמ"ש 62672/98 ברדה נ' נועם (לא פורסם 

 

בית המשפט הדן בנושא שינוי הנסיבות המהותי, יבחן במשנה זהירות, את השינוי, אם הוא אכן מהותי והאם יש בו כדי להצדיק שינוי בגובה המזונות שנפסקו בעבר.

 

מהו שינוי נסיבות מהותי?    

השופט זמיר (בתמ"א 957/93 פלונית ואח' נ' אלמוני פס"מ כד (3) קבע כי הכוונה לשינוי בנסיבות היורדות לשורשו של פסק הדין הקודם. דהיינו נסיבות היכולות להשפיע ממש על עצם החבות של החייב במזונות או כאלו הפוגעות או העלולות לפגוע בגובה החיוב או לשורשו של הסכם החיוב כאשר פגיעה זו הנה שורשית ועניינית שאין להתעלם ממנה.במילים פשוטות: שינוי הנסיבות צריך להיות כזה המשפיע באופן קיצוני על החייב במזונות, שינוי שלא נצפה מראש. להלן דוגמאות למקרים בהם עשויה להיות הורדה או הגדלה בדמי המזונות:

• מחלה קשה

• פיטורין ממקום עבודה

• תאונה שהובילה לנכות משמעותית

• פשיטת רגל

• הולדת ילד נוסף ובנוסף לכך הרעה במצב הכלכלי

• בן מרדן

מקרים אלו שפורטו לעיל יכולים לעיתים להוות לעיתים עילה להגדלת מזונות או הפחתה (תלוי בנסיבות).  

בהחלט יתכנו מצבים בהם יהיה צורך להגדיל את דמי המזונות עם שינוי נסיבות, בהתאם לצורכי הילד, אולי צורכי הילד גדלו, אולי מצבו הרפואי הורע בגינו התווספו הוצאות רפואיות חדשות ועוד. למשל, לא אחת ייצגתי אם אשר פשטה רגל ומאידך הכנסתו של האב השתפרה לטובה מאז ניהול ההליכים והגשתי בשם האם תביעה להגדלת מזונות ובית המשפט קיבל את התביעה .מקרה כזה יכול לקרות גם במצב הפוך בו האב ירד מנכסיו ומצבו הכלכלי הורע משמעותית למועד מתן פסה"ד למזונות ובמקרה כזה ניתן יהיה להגיש תביעה להפחתת מזונות בשם האב. 

 

על מנת להעריך הסיכויים המשפטים לכאן או לכאן יש להיוועץ בעו"ד.

 

רצוי לנסות ולהגיע להליך גישורי בטרם נקיטת הליכים באמצעות הליך ליישוב סכסוך באמצעות משרדי . 

 

מכל מקום לאור החוק החדש ליישוב סכסוך, יש משמעות לפנות להליך גישורי בטרם פנייה לערכאות.

 

09-7666063

052-555-6836