מאמרים

הסכם שלום בית לחילופין גירושין

 

הסכם שלום בית לחילופין גירושין הינו הסכם אשר מתאים לזוגות אשר נמצאים בתוך הליך של סכסוך ומשבר אולם שניהם עודם אינם החלטיים לגבי רצונם להתגרש ושניהם נכונים לנסות ולשקם את הנישואין.

הסכם זה מורכב משני חלקים מדורגים, כאשר בחלקו הראשון של ההסכם מופיעה הוראה לפיה בני הזוג ייקחו פרק זמן של מספר חודשים לפי בחירה בכדי לנסות להציל את הנישואין דרך ייעוץ זוגי, או בכל דרך אחרת שתתאים להם. בחלקו השני של ההסכם מופיעות למפרע הסכמות בין בני הזוג לכל תנאי הגירושין, שיכנסו לפעולה בתום הזמן שהוקצב לטפל בבעיות הנישואין ולאחר שאחד מבני הזוג פונה אל השני בדרישה להתגרש. 

כדאי לקבוע במסגרת הסכם זה את התנאים להצלחת הנישואין כגון: טיפול ו/או ייעוץ זוגי במסגרתו ינסו בני הזוג למצוא את נקודות החיכוך ביניהם ויעלו דרכים למניעתן.

הסכם זה, בדומה להסכמים אחרים יש לאשר בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני ע"מ ליתן לו תוקף של פסק דין.

המטרה הנעלה בעריכת הסכם זה הינה כי היה והצדדים מצליחים לאחות את הקרע שנוצר בניהם ושניהם מעוניינים להמשיך את קשר הנישואין, אזי הינם יכולים להתעלם מעצם קיומו של ההסכם אולם במידה ואחד מהצדדים מעוניין להתגרש, כבר מונח בפניהם הסכם גירושין מפורט ובו הוראות לסיום הקשר כך שההסכם חוסך התדיינויות חוזרות , ממושכות ויקרות בבית המשפט.

למען השלמת התמונה יצוין כי לדידי בהסכם יש חיסרון יחיד בכך שהצד המעוניין יותר בשלום בית, עלול לצאת במקרים מסוימים מקופח, כמו כן לעיתים אחד הצדדים מנצל את המצב על מנת "להרדים" את הצד השני ולהגיע להישגים כספיים על חשבון הצד השני שבאמת ובתמים מעוניין לנסות שלום בית.

לפיכך חשוב לקרוא בקפדנות את הוראות ההסכם ולבחון בזהירות יתרה את כל התנאים בהסכם שלום בית לחילופין גירושין, ואין לחתום עליו אם נראה כי הינו כולל תנאים מקפחים ובכל מקרה רצוי להיוועץ בעו"ד שמתמחה בתחום.

הסדרת העניינים הרכושים ויתר העניינים באופן חכם וחד-משמעי, תמנע מכם ליפול למלכודות שלעיתים מנסה אחד הצדדים לטמון לשני שכן רצונו הינו "ביית שלם" או "שלום לביית" ולא "שלום בית".

הנני עורכת הדין פרנקל הילה אוכל לסייע בידכם לנסח הסכם נכון, כלומר, כזה הכולל תנאים חכמים ויעילים לשלום הבית ובתוך כך להבטיח את שמירת זכויותיכם ולהגן עליהן מכל משמר, היה ולבסוף ניסיון שלום הבית יעלה בתוהו.  

 

 

 

09-7666063

052-555-6836